top of page
  • puhakkajouni

Ovatko tunteet totta?

Mikä on todellista? Onko todellista se, minkä voi haistaa, maistaa, kuulla, nähdä tai tuntea? Ovatko totta vain ne asiat, joita voidaan tarkastella logiikan ja matematiikan kautta, vai liittykö todellisuuteen myös kokemukset? Entä tietoisuutemme ja kokemuksemme minästä. Onko olemassa erillistä minää, joka tuntee, kokee, aistii ja ajattelee? Vai onko sekin vain yksi tunne, osa tietoisuuttamme ja sen sisältöä, pelkkä aivojen tekemä tulkinta sensoristen syötteiden pohjalta?


Todellisuudesta ja sen luonteesta voi kiistellä, mutta asia, jonka todellisuutta ei voi kiistää, on yksilön subjektiivinen kokemus. Kokemus voi toki olla virheellinen, mutta kokijalleen se on silti totta. Esimerkkinä haamusärky tai kangastus. Amputoidussa raajassa tuntuu poltetta tai kipua. Aavikolla tallustava aliravittu ja nestehukkainen vaeltaja on varma siitä, että horisontissa näkyy pelastava keidas. Jos kokemus on kokijalleen totta, mutta voi samaan aikaa olla virheellinen tulkinta todellisuudesta, niin entä meidän tunteemme.


"Yllättävän harva kyseenalaistaa myöskään omaa toimintaansa."

Tunteet ovat kehon vastaus ajatuksillemme ja ne ohjaavat meidän toimintaamme. Tunteilla on merkittävä rooli meidän elämässämme, mutta tarkoittaako se, että ne ovat automaattisesti totta? Entä kuinka totta ovat ajatuksemme, jotka ovat tunteiden taustalla ja perustuvat ulkoisista tai sisäisistä ärsykkeistä tehtyihin tulkintoihin? On aivan mahdollinen ajatus, että toisinaan teemme asioista vääriä tulkintoja, jotka aiheuttavat virheellisiä ajatuskulkuja. Näiden virheellisten ajatuskulkujen pohjalta meille syntyy tunteita, jotka eivät itsessään ehkä ole vääriä, mutta saavat meidät reagoimaan tavalla, joka ei ole lopputuloksen kannalta paras vaihtoehto.


Koska monet reaktiomme ovat automaattisia, totuttuja toimintamalleja tiettyihin ärsykkeisiin, harvoin pysähdymme kyseenalaistamaan omia tulkintojamme, ajatuksiamme tai tunteitamme. Yllättävän harva kyseenalaistaa myöskään omaa toimintaansa. Jos kuitenkin ihmettelet miksi elämässäsi toistuvat aina samat kaavat tai olet muuten vain tyytymätön nykyiseen elämäntilanteeseesi, yksi tapa muuttaa asioita, on alkaa tarkastelemaan omaa toimintaasi, tunteitasi ja ajatuksiasi. Tämä etenkin siinä tilanteessa, jos oma käyttäytymisesi aiheuttaa pahoinvointia itsellesi tai läheisillesi.


"Ja silloin kaikki kärsimys, oma tai muiden, on täysin turhaa."

Helpointa on aloittaa määrittelemällä ei-toivottu toiminta, joka täyttää haitallisuuden määreet. Sen jälkeen otetaan askel taaksepäin ja pohditaan mikä tunne saa minut toimimaan ei-toivotulla tavalla. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että kyseessä voi olla ensisijainen tai toissijainen tunne ja siksi omien tunteiden tunnistamisen opettelu on tärkeää. Kun on päässyt kiinni tunteesta, joka toiminnan aiheuttaa, pitää jälleen ottaa askel taakse päin ja kysyä itseltään, mikä ajatus saa aikaa tämän tunteen. Ja kenties vielä tärkeämpää on päästä kiinni siitä, mistä ärsykkeestä tehty tulkinta saa aikaan kyseisen ajatuksen. Tämä on tärkeää siksi, että jos ärsykkeestä on tehty väärä tulkita, koko loppuketju on automaattisesti vinossa. Ja silloin kaikki kärsimys, oma tai muiden, on täysin turhaa.


Jokainen meistä katsoo elämäänsä omasta perspektiivistään. Tämän subjektiivisen näkökulman kautta teemme tulkintoja, jotka määrittävät sen, millaisena koemme ympäröivän todellisuuden. Ja jos haluamme muuttaa todellisuuttamme, meidän tulee ensi sijassa kääntyä itseemme ja tarkastella omia tulkintojamme, kokemuksiamme ja toimintaamme. Ja jos olemme valmiita tekemään tarvittavan työn, voi eteemme avautua täysin toisenlainen todellisuus, joka tarjoaa meille enemmän mahdollisuuksia ja parempaa elämää.

52 views0 comments

Comments


Ota yhteyttä

Jos tarvitset apua oman hyvinvointisi kehittämiseen (mentaalivalmennus ja/tai fysiikkavalmennus) tai olet järjestämässä tilaisuutta jonne haluat puhujan, laita viestiä.

Kiitos yhteydenotostasi!

bottom of page