top of page
  • puhakkajouni

Lopulta kyse on siitä, millaista kipua olet valmis sietämään

Elämä on sarja ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii ensi sijassa kahta asiaa, rohkeutta ja viisautta. Lisäksi ongelmien kohtaaminen ja ratkaiseminen tuottaa kipua, sillä tilanteesta riippuen ne aiheuttavat turhautumista, surua, syyllisyyttä, katumusta, vihaa, katkeruutta, ahdistusta, epätoivoa, pelkoa tai kärsimystä. Ja kaikki tämä tekee elämästä toisinaan pirun vaikeaa. Tai ainakin näin asian esittää M. Scott Peck kirjassaan The Road Less Travelled. Eikä Peck tietenkään ole ajatuksensa kanssa yksin, sillä samaan lopputulokseen omissa pohdinnoissaan ovat päätyneet milloin stoalaiset ja milloin buddhalaiset filosofit.


"Ne yksilöt, jotka sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin nopeimmin, pärjäävät parhaiten."

Kuitenkin ajatus elämän vaikeudesta, ongelmista ja kivusta on kaikessa lohduttomuudessaan viehättävä ja toivoa antava, sillä se kätkee sisäänsä mahdollisuuden kasvuun. Ajatellaan asiaa vaikka niin, että muutos on vääjäämätöntä ja että muutos sisältää aina erinäisen määrän haasteita ja ongelmia. Lisäksi voidaan olettaa, vaikkapa evoluutioon peilaten, että ne yksilöt, jotka sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin nopeimmin, pärjäävät parhaiten. Tästä päästään siihen, että sopeutuminen on hyvin pitkälti haasteiden ja ongelmien kohtaamista ja ratkaisemista, mutta ennen kaikkea tosiasioiden hyväksymistä. Toisin sanoen hyväksyminen mahdollistaa oikeisiin asioihin keskittymisen ja näin ollen aika ja energia eivät mene murehtimiseen ja oman kohtalonsa surkutteluun, vaan sen pohtimiseen, miten selviytyä tilanteesta. Tässä kohtaa lepää myös se edellä mainittu mahdollisuus kasvuun.


Samalla kun ongelmien ratkaiseminen kysyy rohkeutta, viisautta ja kivunsietokykyä, se myös kehittää niitä ominaisuuksia. Rohkeus tarttua härkää sarvista lisääntyy sitä mukaan, kun ratkaistujen ongelmien määrä kasvaa. Sama tapahtuu myös viisaudelle. Mitä moninaisempien ongelmien kanssa piehtaroi, sen enemmän ne kartuttavat viisautta tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Ja mitä kivunsietoon tulee, usein ajatus kivusta on pahempi, kuin varsinainen kipu.


"Neurosis is always a substitute for legitimate suffering"

Jännä ajatus on myös se, että mikäli on valmis hyväksymään ja ymmärtämään sen, että elämä on sarja ongelmia, elämä lakkaa olemasta vaikeaa. Ai miksi? Hyväksymisen myötä se tosiasia, että elämä on vaikeaa, menettää merkityksensä. Kun hyväksyy sen, että vaikeudet ja vastoinkäymiset ovat perustavanlaatuinen osa elämää ja että ne kasvattavat ja kehittävät meitä, niihin on helpompi suhtautua rakentavalla tavalla ja kynnys niiden kohtaamiseen madaltuu.


Toinen jännä ajatus on se, että mikäli pyrkii kiertämään tai välttelemään ongelmia, elämästä tulee helvetin paljon monimutkaisempaa ja vaikeampaa. Jos ei ole valmis kohtaamaan ongelmia ja niihin liittyvää kasvattavaa kipua, lopputuloksena on repullinen neurooseja. Ainakin jos on uskominen Carl Jungia; "Neurosis is always a substitute for legitimate suffering".


Yhteenvetona voidaan siis todeta, että jos meillä on riittävästi rohkeutta ja viisautta kohdata ja ratkaista niitä ongelmia joita elämä eteemme heittää, meillä on mahdollisuus kasvaa henkisesti. Lopulta kyse on vain siitä, olemmeko valmiita sietämään sen kivun, jonka kasvuprosessi aiheuttaa.
133 views0 comments

Comments


Ota yhteyttä

Jos tarvitset apua oman hyvinvointisi kehittämiseen (mentaalivalmennus ja/tai fysiikkavalmennus) tai olet järjestämässä tilaisuutta jonne haluat puhujan, laita viestiä.

Kiitos yhteydenotostasi!

bottom of page